DANH MỤC MÁY BƠM

Phòng Kinh Doanh Mr.Trà

090.8800.577

Phòng Kinh Doanh Mr.Bửu

093.7019.112

Tin Tức

ĐỐI TÁC - quảng cáo

untitled 1

MOTOR ELEKTRIM

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 430 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 370 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 340 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 300 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 270 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 220 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 180 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 150 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 125 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 100 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 75 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 60 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 50 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 40 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 30 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 25 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 20 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 15 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 10 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 7.5 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 5.5 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 4 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 3 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

elektrim MOTOR CHÂN ĐẾ ELEKTRIM 2 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

1 2 3 4

ĐỘNG CƠ ĐIỆN, MOTOR, ELEKTRIM

Phòng Kinh Doanh Mr.Trà

090.8800.577

Phòng Kinh Doanh Mr.Bửu

093.7019.112

Tin Tức

ĐỐI TÁC - quảng cáo

untitled 1