DANH MỤC MÁY BƠM

Phòng Kinh Doanh Mr.Trà

090.8800.577

Phòng Kinh Doanh Mr.Bửu

093.7019.112

Tin Tức

ĐỐI TÁC - quảng cáo

untitled 1

MOTOR TECO

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 150 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 125 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 100 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 75 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 60 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 50 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 40 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 30 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 25 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 20 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 15 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 10 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 7.5 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 5.5 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 3 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 2 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 1.5 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 1 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 0.75 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 0.5 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 0.25 HP (6 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 150 HP (4 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 125 HP (4 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

teco MOTOR CHÂN ĐẾ TECO 100 HP (4 POLE)

Vui lòng gọi

Còn hàng

1 2 3

ĐỘNG CƠ ĐIỆN, MOTOR, TECO

Phòng Kinh Doanh Mr.Trà

090.8800.577

Phòng Kinh Doanh Mr.Bửu

093.7019.112

Tin Tức

ĐỐI TÁC - quảng cáo

untitled 1